Subsidies en regelingen

Door gebruik te maken van subsidies kunnen de netto-investeringskosten voor een aantal maatregelen worden verlaagd en de terugverdientijd verkort. Daarnaast zijn er nog financiële producten die mogelijk interessant zijn voor u als ondernemer

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers in aanmerking komen voor subsidie voor een zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

SDE++

Bedrijven die hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen komen in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

SVM

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. De subsidie geldt voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur én voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies.

EIA/MIA/VAMIL

Deze investeringsaftrekken zijn in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de energielijst en milieulijst.

Groene leningen

Bij het toepassen van duurzame maatregelen of het bouwen van een duurzaam bedrijfspand komt u mogelijk in aanmerking voor een groene lening. Dit levert doorgaans een rentevoordeel van circa 1 procent op.

FSFE

Het FSFE verstrekt risicodragende financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders) met een maximum van € 15 miljoen per project.

Hulp bij het aanvragen van subsidie

We kunnen u helpen bij het aanvragen van subsidies en financiering. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.

 
Button