Wet- en regelgeving

Nederland heeft samen met 194 andere landen het klimaatakkoord van Parijs in 2015 ondertekend. Dit verdrag is sindsdien opgenomen in de Nederlandse klimaatwet. Het doel is om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten en zelfs 95 procent minder CO2 in 2050.

Welke wetten gelden mogelijk voor mijn bedrijfspand?
We kunnen ons voorstellen dat een eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand door de bomen het bos niet meer kan zien. Er is een ingewikkeld pakket aan regels en normen, energielabels en keuringen. Wij helpen u graag om inzichtelijk te maken welke wetten er voor uw pand gelden en wat ze voor u betekenen.

EED-audit

LEuropese Energy Efficiency Directive (EED) en wordt gebruikt als richtlijn voor het energieverbruik van bepaalde bedrijven. Kijk hier of uw bedrijf een EED-plicht heeft.

Wet milieubeheer: informatieplicht energiebesparing

De Wet milieubeheer (Wm) is een wet voor het beschermen van het milieu. Deze wet verplicht bedrijven met een hoog energieverbruik om energiebesparende maatregelen te treffen.

Energielabel C/A voor kantoren

De kantoorlabel C/A verplichting komt voort uit een bepaling van de overheid om kantoorpanden van minimaal 100 m2 te verduurzamen. Deze bepaling is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en geldt vanaf 2023.

EPBD III

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is een wettelijke richtlijn en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en het energieverbruik te verminderen. Het betreft o.a. verplichte laadpalen en uitfasering van F-gassen.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op wanneer u geholpen wilt worden bij het beoordelen welke wetten er voor u van toepassing zijn.

 
Button