Informatieplicht

Wat is de Wet milieubeheer: informatieplicht energiebesparing?

De Wet milieubeheer (Wm) is een wet voor het beschermen van het milieu. Deze wet verplicht bedrijven met een hoog energieverbruik om energiebesparende maatregelen te treffen. Wanneer uw jaarlijks elektriciteitsverbruik meer dan 50.000kWh bedraagt of het jaarlijks gasverbruik (aardgasequivalenten) meer dan 25.000 nm3, dient u de informatieplicht uit te voeren en energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uit te voeren. Elke vier jaar moeten deze gegevens bij RVO worden aangeleverd.

Lees HIER meer over de informatieplicht.


Hulp nodig bij de Wet milieubeheer?

 
Button