Groen

Wereldwijd en ook in Nederland signaleren we afnemende biodiversiteit en overlast door hevige regenval, hitte en droogte. Met meer groen kunnen deze negatieve gevolgen van klimaatverandering worden verminderd.

Wij helpen met het realiseren van minder verharding, meer biodiversiteit, een mooier entree of een plek voor uw personeel om te lunchen of te wandelen in de lunchpauze. We zetten waar nodig de schop in de grond om tegels te wippen, en bomen of bloemen te planten.

Groenscan
In het budget van ons project is voor 10 bedrijven op Bedrijvenpark Heerenveen-Zuid een bedrag van € 500,- ex. BTW opgenomen. Dit bedrag kunnen we besteden aan het groen rondom het bedrijfspand.

De groenscan bestaat uit:

  • Advies: stand van zaken, wat is er al, wat is het gewenste beeld/visitekaartje groen?
  • Eerste schetsontwerp en suggesties voor beplanting
  • Eerste actie: onkruid verwijderen door Team Groen
Indien gewenst kunnen wij een plan maken voor het terrein. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

We gaan uit van de huidige situatie, waarin u al aandacht heeft gegeven aan een groen ingerichte entree of parkeerplaats. Wij geven op basis hiervan praktisch advies voor het opwaarderen van het groen. Van saai naar levend en aantrekkelijk groen, vol met bloemen en bessen. Wij gaan ontstenen en vergroenen, met de aanleg van bosplantsoen, vaste planten, bloembollen en eenjarige soorten voor het korte termijn en lange termijn effect. Vergroting van de biodiversiteit in de bovengrond zorgt overigens ook voor meer leven ondergronds. De extra winst zit daarmee ook in de CO2-reductie die rijk bodemleven met zich meebrengt.

We werken met de volgende principes:

  • Biodiversiteit vergroten voor bijen, vlinders, vogels.
  • Klimaatadaptatie: minder hittestress, wateroverlast en droogtestress.
  • Aantrekkelijker voor mensen.
  • Onderhoudsvriendelijk en natuurvriendelijk waardoor beheer eenvoudig is.

Meer weten? Neem dan contact op met marlies@samen-verduurzamen.nl of bel 088 - 40 40 333 088 - 40 40 333.

 
Button