Vihamij Groothandel BV uit Heerenveen aan de slag met project Samen verduurzamen

Vihamij Groothandel BV uit Heerenveen zet rondom 'Samen verduurzamen' in op meer groen en minder CO2-uitstoot. Het bedrijf dat is gevestigd aan de Kuinder in Heerenveen heeft daartoe als eerste stap door Magnolia Tuinontwerp uit Beetsterzwaag een ontwerp laten maken voor meer en aantrekkelijker groen rondom het pand.

Daarnaast wordt onderzocht of er meer zonnepanelen op het dak kunnen komen. Op het dak ligt nu al voor ongeveer duizend vierkante meter aan zonnepanelen. Het bedrijf zegt Vihamij zegt daarnaast aan de slag te willen gaan met energie besparen en te komen met alternatieven voor verwarming op aardgas.

Het inzetten op meer groen en minder CO2-uitstoot is een uitvloeisel van het project ‘Samen verduurzamen’. Dat is een integrale aanpak voor het verduurzamen van bedrijventerreinen en is ontwikkeld door Marlies Ballemans van Energie voor MKB en David Peter Kuiper van DAK2.

,,De aanpak moet bedrijven en gemeenten om klimaatdoelen te behalen en richt zich vooral op CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en collectiviteit en maakt zoveel mogelijk gebruik van producten en diensten van lokale partners en bedrijven.”

Het Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid is de eerste locatie waar de aanpak wordt toegepast. ,,Omdat draagvlak vanuit de ondernemers cruciaal is voor het slagen van het project, zijn er behoeftepeilingen en visiesessies met de ondernemers op het bedrijventerrein gehouden, waaruit bleek dat ondernemers graag verder willen verduurzamen. Samen verduurzamen wordt ook gevolgd door de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland”, zegt Ballemans.

Meer informatie is te krijgen via marlies@samen-verduurzamen.nl.

Vihamij Groothandel BV uit Heerenveen aan de slag met project Samen verduurzamen
 
Button