CIRCULAIR

Circulariteit speelt een steeds grotere rol, 

ook op bedrijventerreinen.

Circulair ondernemen houdt in dat grondstoffen en producten zolang mogelijk gebruikt en zoveel mogelijk hergebruikt worden, zodat er zo min mogelijk afval ontstaat en er dus minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en nieuwe businesskansen.


Op bedrijventerreinen zijn er verschillende manieren waarop circulariteit kan worden toegepast, bijvoorbeeld:

Voorbeelden
Circulariteit

Circulaire gebouwen

Door bij de bouw of renovatie van gebouwen gebruik te maken van duurzame materialen en ontwerpen die rekening houden met de mogelijkheid tot hergebruik van grondstoffen en materialen, kan de levensduur van het gebouw worden verlengd en kan er minder afval ontstaan.

Circulaire afvalverwerking

Bedrijven op een bedrijventerrein kunnen samenwerken bij het inzamelen en verwerken van afval, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om afval te scheiden, te hergebruiken en te recyclen. Zo kan afval worden omgezet in nieuwe grondstoffen, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Circulaire 
businessmodellen

Bedrijven kunnen ook nieuwe businessmodellen ontwikkelen, waarbij producten en/of grondstoffen worden teruggenomen en hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van leasing of product-as-a-service. Dit zorgt niet alleen voor minder afval, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en nieuwe inkomstenbronnen.

Biodiversiteit

Een diverse en gezonde natuurlijke omgeving is niet alleen belangrijk voor het behoud van planten en dieren, maar ook voor het welzijn van mensen. Door het vergroten van de biodiversiteit op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken, geveltuinen en bloemrijke bermen, wordt de leefbaarheid van het terrein vergroot. Dit kan ook bijdragen aan een gezondere werkomgeving voor medewerkers.

Energie | Samen verduurzamen


 
Button