ENERGIE

De energietransitie heeft grote gevolgen voor ondernemers, omdat het veranderingen met zich meebrengt op het gebied van energievoorziening, regelgeving, technologieën en markten. 

Het doel van de energietransitie is om over te schakelen naar duurzame energiebronnen en de CO2-uitstoot te verminderen, om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.


Dit betekent dat ondernemers geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen en kansen. Er zal gezamenlijk gewerkt moeten worden aan een energielandschap van de toekomst. Dit energielandschap van de toekomst zal naar verwachting aanzienlijk anders zijn dan het huidige energielandschap. Het zal gekenmerkt worden door een grotere diversiteit aan energiebronnen en een meer decentrale energieproductie en -distributie.

Toekomstig 
energielandschap

Duurzame 
energiebronnen

Er zal een verschuiving plaatsvinden van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa. Deze energiebronnen zijn hernieuwbaar, wat betekent dat ze niet uitgeput raken en veel minder CO2 uitstoten dan fossiele brandstoffen.

Decentrale
energieproductie

In de toekomst zullen steeds meer huishoudens, bedrijven en gemeenschappen zelf energie produceren, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te installeren. Hierdoor wordt de energieproductie gedecentraliseerd en komt er minder afhankelijkheid van grote energiebedrijven en centrale energiecentrales.

Energietransport
en -opslag

Door de toename van decentrale energieproductie zal het transport en de opslag van energie een belangrijke rol gaan spelen. Er zijn nieuwe technologieën nodig om energie op te slaan en te transporteren, zoals batterijen, waterstoftechnologie en slimme netwerken.

Digitalisering
energielandschap

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het energielandschap van de toekomst. Slimme meters, slimme netwerken en innovatieve technologieën zullen bijvoorbeeld helpen om energieverbruik beter te meten en te beheren, waardoor energie-efficiëntie wordt bevorderd en beter gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit van het stroomnet.

Energie | Samen verduurzamen


 
Button