GROEN

Biodiversiteit en klimaatadaptatie spelen een belangrijke rol op bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen hebben vaak een hoge bebouwingsgraad en weinig groen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast. 


Biodiversiteit en klimaatadaptatie kunnen helpen om deze risico's te verminderen en de veerkracht van bedrijventerreinen te vergroten. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe biodiversiteit en klimaatadaptatie kunnen bijdragen aan een duurzaam bedrijventerrein.

Voorbeelden
Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Bedrijventerreinen kunnen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en wateroverlast. Door te investeren in klimaatadaptieve maatregelen, zoals groene daken, regenwateropvangsystemen en waterdoorlatende bestrating, kan de schade door deze klimaatrisico's worden beperkt. Hierdoor wordt het bedrijventerrein veerkrachtiger en minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Kostenbesparing

In de toekomst zullen steeds meer huishoudens, bedrijven en gemeenschappen zelf energie produceren, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te installeren. Hierdoor wordt de energieproductie gedecentraliseerd en komt er minder afhankelijkheid van grote energiebedrijven en centrale energiecentrales.

Aantrekkelijkheid en imago

Een duurzaam en groen bedrijventerrein is niet alleen aantrekkelijk voor bezoekers, maar draagt ook bij aan een positief imago van de bedrijven op het terrein. Bedrijven die zich inzetten voor biodiversiteit en klimaatadaptatie laten bovendien zien dat zij oog hebben voor hun omgeving en zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Biodiversiteit

Een diverse en gezonde natuurlijke omgeving is niet alleen belangrijk voor het behoud van planten en dieren, maar ook voor het welzijn van mensen. Door het vergroten van de biodiversiteit op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken, geveltuinen en bloemrijke bermen, wordt de leefbaarheid van het terrein vergroot. Dit kan ook bijdragen aan een gezondere werkomgeving voor medewerkers.

Energie | Samen verduurzamen


 
Button