Toekomstbestendige bedrijventerreinenSamen geven we de transitie vorm

Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator
Home | Bo Creator

Bedrijventerreinen worden energieknooppunten van de toekomst – samen is de sleutel voor succes

We zitten volop in een transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Dit betekent een verandering van onze energievoorziening. Hierbij stuiten bedrijven vaak op congestie van het stroomnet en op een sterk wisselend aanbod van energie en grote prijsschommelingen. Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening moeten we op zoek naar oplossingen zoals het lokaal delen en opslaan van energie. 

Hiervoor is een nieuwe manier van samenwerken nodig tussen de bedrijven, de ondernemersvereniging, de netbeheerder, de gemeente en met experts op het gebied van energiecollectieven. Samen Verduurzamen heeft veel ervaring met dit proces en we kunnen ook in uw gemeente de aanjager zijn voor een mooie samenwerking met de ondernemers en de andere partijen. In het kielzog nemen we ook andere belangrijke duurzaamheidsthema’s zoals circulariteit en biodiversiteit en klimaatadaptatie mee.

Alleen samen
komen we verder

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan de politie maken met dit type cookies profielen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken op andere websites met wie deze cookies worden gedeeld. Voor dit type cookies geeft u bij uw eerste bezoek aan Samen verduurzamen wel of geen toestemming. Accepteer en toon inhoud

Onze aanpak

Uitgebreid, data-gedreven onderzoek onder alle stakeholders

Voortbouwen op wat er is

Geen top-down aanpak maar samenwerken met ondernemers en stakeholders

Afstemming met gemeente en ondernemers over wenselijke aanpak

In lijn met doelstellingen/ambities gemeente

Afgestemd op ambities van de ondernemers

Maatwerkoplossingen: individueel en collectief

Integrale aanpak mogelijk, modulaire aanpak soms gewenst

Onze rol: ontwikkelen, informeren, enthousiasmeren, faciliteren en verbinden

Onze standpunten

Hier staan we voor

Energie

Het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van energie zijn een cruciaal onderdeel naar een duurzamere toekomst.

Groen

Het vergroenen van bedrijventerreinen is essentieel om ons aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Circulair

De circulaire economie is een duurzaam alternatief voor onze huidige lineaire economie. 

IMPACT maken
op lokaal niveau

Home | Bo Creator

De voordelen van samen verduurzamen

Wat levert het op?

Voordelen

 • Toekomstgerichte bedrijven
 • Welzijn onder medewerkers
 • Beter vestigingsklimaat
 • Fijnere werkomgeving
 • Hogere waarde vastgoed
 • Sterkere lokale economie
 • Samen werken aan betrouwbare energievoorziening
Home | Bo Creator

Minder

 • Hittestress
 • CO2-uitstoot
 • Afvalstoffen
 • Verspilling
 • Wateroverlast

Ook in uw gemeente?

We doen het samen

Bedrijventerreinaanpak-logo-100
WAADHOEKE FC
Ra4577r8c7-rabobank-logo-rabobank-logo-free-icon-icon-icons-com
LOGO magnolia footer
Logo gemeente Heerenveen-zwarte-achtergrond
Logo gemeente harlingen
Hanzehogeschool-logo-png-transparent
W2n
Provinsje fryslan
Energie-voor-mkb
Dak2-aangepast
 
Button